KONFLIKT RODZINNY

Konflikt rodzinny stanowi jeden z najbardziej kłopotliwych skutków tego za­burzenia u dzieci. Zwłaszcza przed rozpoznaniem objawów i postawieniem dia­gnozy rodzice często obwiniają siebie nawzajem i dziecko. W odpowiedzi na ich gniew i coraz częściej stosowane kary dziecko staje się coraz bardziej niepo­słuszne i wyalienowane, rodzice zaś coraz bardziej sceptycznie odnoszą się do jego wymówek i obietnic. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy deficyt uwa­gi występuje także u matki lub ojca. Dziecko mające trudności z koncentracją i utrzymywaniem uwagi wydaje się gorsze w porównaniu z rodzeństwem i w konsekwencji może stać się kozłem ofiarnym, którego rodzina obwinia za wszystkie niepowodzenia. Gdy zostanie postawiona diagnoza, rodzice czasem czują się winni, że nie zrozumieli odpowiednio szybko sytuacji, natomiast inne dzieci w rodzinie mogą nie przyjąć jej do wiadomości, uważając za wymówkę dla niewłaściwego zachowania skupiającego uwagę rodziców.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!