KORZYSTNIEJSZE WZMACNIANIE

Między innymi z tych względów za korzystniejsze uważa się tzw. wzmacnianie sporadyczne — stosowane nie zawsze, ale od czasu do czasu, nie po wszystkich, ale po niektórych pożądanych zachowa­niach. Wtedy wzmacniane zachowania okazują się bardziej trwałe mniej podatne na niepożądany wpływ przypadkowego braku wzmoc­nienia. Z kolei w początkowym okresie kształtowania określonych zachowań są korzystne częste wzmocnienia — w przypadku wzmac­niania ciągłego szybciej dochodzi do ich utrwalenia.Ważny okazuje się czas, w jakim następują wzmocnienia. Korzyst­ne jest szybkie następstwo. Za uzasadnione można uznać porzekadło: dwa razy daje, kto szybko daje. W przypadku znacznego odroczenia wzmocnienia tracą znaczenie. Niezwykle ważny jest wzajemny stosu­nek wzmocnień pozytywnych i negatywnych (nagród i kar).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!