KRÓTKOTRWAŁY EFEKT

Krótkotrwały efekt pozytywny jest związany przede wszystkim z dążeniem do uniknięcia kary i występuje tak długo, jak długo istnieje zagrożenie karą. Ma ono miejsce w warunkach kont­rolowanych. Zniesienie kontroli sprawia, że niepożądane zachowanie powraca. Co więc robić, by wyeliminować to zachowanie w sposób trwały? Do tego nie wystarcza sama kara.W czasie okresowego, występującego pod bezpośrednim wpły­wem kary, tłumienia zachowania niepożądanego trzeba wywołać konkurencyjne w stosunku do niego zachowanie pożądane i wzmoc­nić je nagrodą. Jeśli uda się owo konkurencyjne zachowanie utrwalić (oczywiście są potrzebne powtórzenia), jest to równoznaczne z trwa­łym wyeliminowaniem zachowania niepożądanego. Dopóki to nie nastąpi, istnieje niebezpieczeństwo powrotu zachowania niepożąda­nego.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!