KSZTAŁTOWANIE I KONTROLA SYSTEMU WZMOCNIEŃ

Techniki te są oparte na założeniach behawioryzmu. Szczególną uwagę zwraca się w nich na wydarzenia zachodzące przed i po danym zachowaniu i modyfikuje się je w celu wywołania pożądanej zmiany zachowania. W przy­padku odmowy chodzenia do szkoły podejście to uwzględnia maksymalne zwiększenie liczby doświadczeń pozytywnych w nagrodę za pójście do szkoły oraz minimalizowanie nagród związanych z pozostawaniem w domu. Do typo­wych elementów tej metody należą: ograniczenie uwagi rodziców i rodzeństwa, którą skupia na sobie pozostające w domu dziecko, usunięcie przyjemności w rodzaju oglądania telewizji lub gry na komputerze w ciągu dnia, a także wie­czorem i w weekendy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!