KTÓRY RODZAJ INTERWENCJI JEST NAJSKUTECZNIEJSZY?

Pomimo stosunkowo bogatej i szczegółowej literatury na temat planów in­terwencji, należy zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość publikacji do­tyczy badań indywidualnych i grupowych, które przeprowadzano bez przestrze­gania rygorów metodologicznych. Często zdarza się, że charakter problemów dzieci jest opisany niewłaściwie, w sposób niepozwalający ustalić, w jakim stop­niu trudności wynikają z lęku separacyjnego, a w jakim z czynników szkolnych. Brakuje też danych na temat ewentualnych objawów wskazujących na poważne trudności emocjonalne, takie jak np. depresja. Autorzy prac, w których przeana­lizowano rezultaty interwencji terapeutycznej (np. Blagg i Yule, 1984), wycho­dzą z nieuzasadnionego założenia, że dzieci odmawiające chodzenia do szkoły zasadniczo się od siebie nie różnią. Dodatkowe trudności w ocenie skuteczno­ści leczenia wynikają z łączenia rozmaitych technik (np. systematycznej desen­sytyzacji, spójnego wzmacniania oraz leczenia farmakologicznego). W rezulta­cie trudno jest określić wpływ każdej z nich na wynik leczenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!