KWESTIA OTWARTA

Kwestią otwartą pozostaje pożądany zakres nauczania programowa­nego. Aczkolwiek sama idea wydaje się interesująca, to jednak nie powinna być stosowana bez ograniczeń. W wykształceniu człowieka bardzo ważna jest umiejętność czerpania informacji z rozmaitych źródeł i przetwarzania ich stosownie do potrzeb. Byłoby źle, gdyby uczeń korzystał wyłącznie z materiałów specjalnie w celach dydaktycznych zaprogramowanych. Musiałoby to wiązać się z niekorzystnym ogranicze­niem jego aktywności poznawczej. Wprawdzie uczeń wówczas rzeczywiś­cie działałby, nie byłaby to jednak aktywność najbardziej pożądana. Nie zyskiwałby niezwykle ważnej umiejętności samokształcenia. Wątpliwości tych nie można rozstrzygnąć, opierając się na samej idei nauczania programowanego. Okazują się potrzebne założenia dodatkowe bądź idee nadrzędne.

 

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!