KWESTIE ROZWOJOWE

Znajomość grup czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie człowieka, pozwala określić na podstawie zgromadzonych informacji, co w da­nym przypadku stanowi podłoże trudności. Wskazuje też kwestie, które należa­łoby zgłębić, aby osiągnąć pełne zrozumienie problemu. Każde dziecko oprócz tego, że podlega różnym wpływom, także rozwiia się musi więc przejść przez kolejne stadia, stawiające przed nim rozmaite wymaga­ła. Nie kwestionując znacze­nia innych czynników, Enkson wymienia te, które wywierają największy wpływ a rozwoj dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych. Na przykład na dziecko w wieku 6-12 lat największy wpływ mają nauczyciele i rówieśnicy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!