LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Leki mogą zostać przepisane tylko przez lekarzy, dlatego w sytuacji kiedy, problemem zajmują się innego rodzaju specjaliści, leki nie są brane pod uwagę. W przypadku osób dorosłych farmakoterapia stanowi powszechnie stosowaną przez lekarzy metodę leczenia poważnych zaburzeń psychicznych. Nic dziwne­go, że podobne próby podejmowano w leczeniu dzieci. Były one jednak znacz­nie ograniczone z obawy o długoterminowe skutki podawania dzieciom leków. Obawom tym towarzyszą ponadto dylematy natury etycznej. Skoro bowiem na powstanie trudności w dzieciństwie ma wpływ tak wiele czynników, to czy uza­sadnione jest leczenie samych objawów i niezajmowanie się przyczyną proble­mów’; Jest to widoczne w sytuacji, w której agresywne zachowanie dziecka jest skutkiem przemocy w małżeństwie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!