LECZENIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Wraz ze spadkiem zainteresowania leczeniem w ośrodkach stałego pobytu, związanym z kosztami oraz koniecznością oddzielenia dzieci od rodziny, rośnie popularność umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, które mają za zada­nie wspomagać i nadzorować proces terapii. W przypadku niektórych dzieci po­zbawionych wystarczającej opieki, zaniedbanych samo umieszczenie ich w do­brej rodzinie zastępczej może wywołać zmiany na lepsze. Wobec dzieci z poważniejszymi zaburzeniami konieczne jest ścisłe przestrzeganie przez rodzi­nę zastępczą reżimu terapeutycznego w sposób przypominający leczenie ambu­latoryjne. Zainteresowanie wykorzystaniem terapii w rodzinach zastępczych ro­śnie (Clark i in., 1994), a dotychczasowe rezultaty są zachęcające. Nadal jednak me wiadomo, czy u dzieci, które były leczone tą metodą, poprawa w funkcjono­waniu utrzymuje się dłużej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!