LĘK SEPARACYJNY

Matki tych dzieci mają niespełnione potrzeby emocjonalne, w rezultacie stają się na­dopiekuńcze wobec nich, a równocześnie wymagają, by im samym poświęcano wiele uwagi. Złość, niechęć i wrogość doświadczane przez matkę i dziecko pod­czas prób uzyskania niezależności wywołują uczucie niepokoju związanego z rozdzieleniem, którego bezpośredni skutek stanowi odmowa chodzenia do szkoły. Pogląd ten zdobył sobie tak wielką popularność w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, że niektórzy badacze (np. Johnson, 1957) uznali lęk separa­cyjny za podstawowe kryterium w diagnozowaniu fobii szkolnej.Obecnie wielu terapeutów uważa, że lęk separacyjny nie wystarcza do wyja­śnienia wszystkich przypadków odmowy chodzenia do szkoły. Nie daje odpo­wiedzi na pytanie, dlaczego najwięcej przypadków notuje się wśród dzieci po­między 11. a 13. rokiem życia (Last i in., 1987), a nie w pierwszych latach nauki szkolnej, co sugerowałaby powyższa teoria.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!