LIKWIDACJA SZTUCZNEGO DYSTANSU

Likwiduje się sztuczny dystans, dba natomiast o istnienie rzeczywistego autorytetu. Uczniowie partycypują w ustalaniu planów, ich realizacji, dokonywa­niu ocen. Ogranicza się kary — wśród stosowanych wzmocnień dominują nagrody. Zmierza się do tego, by wszystko odbywało się w pogodnej atmosferze współdziałania.Demokratyczny sposób oddziaływania sprzyja ujawnianiu ini­cjatywy, wzmaga zaangażowanie uczniów-wychowanków, pobudza do refleksji, zwiększa odpowiedzialność i pożądany krytycyzm. Sprzyja wykształceniu umiejętności samodzielnego dojrzałego działania, czyni jednostkę odporną na niepożądane manipulacje zewnętrzne.W zestawieniu z autokratycznym ten styl oddziaływania można uznać za ogólnie korzystniejszy, aczkolwiek nie wszyscy podzielają tę opinię.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!