MECHANIZM DZIAŁANIA NAGRODY I KARY

Tak więc można przypuszczać, że mechanizm działania nagrody kary w uczeniu się nie jest jednakowy i ogólnie większe znaczenie w kształtowaniu zachowania jednostki ma nagroda. W zestawieniu z tym nieuzasadnione wydaje się nierzadkie dominowanie kar w nau­czaniu i wychowaniu.To jednak, jaką rolę odgrywają w uczeniu się wzmocnienia, zależy od wielu okoliczności. Istotną rolę odgrywa na przykład ich wielkość.Zwiększenie wzmocnienia pozytywnego okazuje się często korzystne w uczeniu się, sprzyja uzyskiwaniu wysokich rezultatów. Wiąże się to z kształtowaniem optymalnej motywacji . Za ryzykowne można natomiast uznać tzw. wzmacnianie ciągłe, polegające na tym, że po każdym pożądanym zachowaniu następuje nagroda. Jeśli przy tym sposobie postępowania zabraknie w jakiejś sytuacji zewnętrznych wzmocnień, wykształcone zachowania łatwo mogą ulec zanikowi.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!