METODY INTERWENCJI

Stworzenie uniwersalnej strategii, skutecznej w każdym przypadku odmowy chodzenia do szkoły okazało się niemożliwe. Nie ulega jed­nak wątpliwości, że jeśli instytucje pomocy i szkoła nie są w stanie nawiązać współpracy i uznać wkładu drugiej strony w leczenie, szansa dziecka na udany powrót do szkoły maleje. W dalszej części rozdziału przedstawimy rodzaje in­terwencji klinicznych i omówimy kluczową rolę szkoły.Podejścia w terapii odmowy chodzenia do szkoły dzieli się tradycyjnie na psy- chodynamiczne, zajmujące się zaburzeniami myślenia, odczuwania i zachowa­nia, wykorzystujące różne formy terapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej oraz na podejścia behawioralne, wychodzące z założenia, że zaburzone zachowa­nia zostały wyuczone i można ich oduczyć poprzez zastosowanie odpowiednich technik behawioralnych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!