MIEĆ WĄTPLIWOŚCI

Można natomiast mieć wątpliwości, czy działanie wzmocnienia negatywnego jest w pełni analogiczne, to znaczy czy osłabia ono zachowanie, po którym następuje, zmniejszając prawdopodobieństwo jego ponownego wy­stąpienia. Są dane, które wskazują, że nierzadko tak nie jest i mimo negatywnych wzmocnień częstość zachowań, po których one na­stępują, nie ulega obniżeniu. Ponadto zaobserwowano, że w wielu sytuacjach karane czyny nie tracą dla osoby, która je popełnia, atrakcyjności. Jednostka nadal ujawnia tendencję do ich wykonywa­nia, a to, co dzieje się w wyniku karania (jeśli ono jest dotkliwe), to jedynie okresowe tłumienie wskazanej tendencji. Trwa ono tak długo, dopóki istnieje zagrożenie karą. Gdy zagrożenie mija (np. zmniejsza się wykrywalność karanego czynu bądź stosunek instancji karzących staje się bardziej liberalny), okresowo tłumione zachowanie pojawia się znowu i w sposób trwały nic w zasadzie się nie zmienia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!