MIĘDZY UCZNIAMI

Porozumiewanie między uczniami nabiera sensu, gdy korzystają oni również z innych źródeł wiedzy bądź sami dochodzą do stwierdzeń to, co każdy z nich może powiedzieć, ma wartość kształcącą również dla innych. Nauczyciel przestaje być jedynym nadawcą informacji dotyczących nowych treści. Porozumiewanie staje się wielokierun­kowe. Z reguły wzrasta wówczas aktywność poznawcza uczniów, co nie pozostaje bez wpływu na uzyskiwane rezultaty .Jedynie przy tym sposobie porozumiewania jest możliwa (ale automatycznie nie następuje) likwidacja niekorzystnej dominacji nau­czyciela. Sprzyjające jej zewnętrzne akcesoria to podobne usytuowanie nauczyciela i uczniów, by nie było miejsc wyróżnionych (np. krąg w czasie dyskusji). Ten sposób porozumiewania jest znamienny dla stylu demokratycznego .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!