MŁODZI LUDZIE

Młodzi ludzie, którzy dorastali w domach pełnych przemocy lub byli krzyw­dzeni w dzieciństwie, popadają często w depresję (Toth i in., 1992), a wielu z nich wchodzi w konflikt z prawem (Lewis i in., 1989) i wykazuje skłonności do stosowania przemocy w związkach (Malinosky-Rummell i Hansen, 1993).Dzieci, które dorastały w atmosferze przemocy, wymagają podobnej pomo­cy, jak te, które padły ofiarą nadużyć. Interwencja skupia się na trzech sferach, z których pierwszą stanowi rodzina. Duże znaczenie ma poznanie i zrozumie­nie funkcjonowania rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem historii ich dzie­ciństwa oraz percepcji, uczuć i sposobu reagowania na dziecko. W przypadku stwierdzenia zaburzeń konieczne jest zastosowanie terapii poznawczej lub ro­dzinnej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!