MODELOWANIE

Zwolennicy tego podejścia wychodzą z założenia, że jednostka może naby­wać skłonność do pewnych zachowań poprzez obserwację drugiej jednostki.W podejściu tym, popularnym szczególnie w leczeniu fobii u dzieci, miody pa­cjent obserwuje modela (np. terapeutę, rówieśnika lub ważną osobę ze swojego otoczenia), który uczestniczy w wywołujących lęk działaniach. Obok żywej in­scenizacji wykorzystuje się nagrania video i wyobraźnię. Dziecko obserwuje mo­dela, który radzi sobie w danej sytuacji i nie ponosi żadnych przykrych konse­kwencji. Następnie dziecko jest proszone o naśladowanie zachowania modela. W efekcie niepokój zostaje zredukowany, a dziecko zdobywa odpowiednie umiejętności.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!