MYŚLENIE O SZKOLE

W grun­cie rzeczy należy sprawić, aby myślenie o szkole i uczęszczanie do niej wywoływało coraz słabszą reakcję emocjonalną dziecka.Jeśli odmowa chodzenia do szkoły stanowi przede wszystkim sposób na uniknięcie kontaktów społecznych i (lub) sytuacji oceny, najlepiej sprawdzają się takie metody, jak modelowanie, odgrywanie ról i trening umiejętności spo­łecznych. Pomocna też może być praca nastawiona na zmianę percepcji, myśli i przekonań dziecka (terapia poznawcza).Jeśli główną przyczyną odmowy chodzenia do szkoły jest chęć zwrócenia uwagi opiekuna, godny polecenia jest trening mający na celu nauczenie rodzi­ców konsekwencji w poświęcaniu dziecku uwagi oraz stosowaniu systemu na­gród.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!