NAGRODA I KARA

Nagroda wywołuje zadowolenie, kara — niezadowolenie; przez analo­gię bywają formułowane przypuszczenia, że jeżeli kara następuje po jakimś zachowaniu, to osłabia je. W przypadku nagrody praw­dopodobieństwo ponownego wystąpienia zachowania wzrasta, w przypadku kary — maleje. Takie są oczekiwania, aczkolwiek to, co zachodzi rzeczywiście, nie w pełni potwierdza przypuszczenia i zależy od wielu okoliczności. U człowieka podobną rolę do wzmocnień tego rodzaju, jak nagrody i kary, mogą odgrywać informacje o wynikach.Prawo efektu akcentuje to, co dzieje się w wyniku wzmocnień pozytyw­nych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!