NAJPOWSZECHNIEJ STOSOWANE

Leczenie farmakologiczne, najczęściej lekami antydepresyjnymi i uspokaja­jącymi, stanowi częsty element programów interwencyjnych w Stanach Zjedno­czonych. Najpowszechniej stosowanym lekiem jest imipramina (handlowa na­zwa leku to imipramin), środek antydepresyjny łagodzący napady lęku (Last i Francis, 1988). Last i Francis (op. cit.) twierdzą, że zalety stosowania tego le­ku jako dodatku do terapii behawioralnej są „absolutnie oczywiste”, jednak King i in. (1995) przestrzegają przed licznymi efektami ubocznymi, takimi jak rzadkie przypadki uszkodzenia mięśnia sercowego, a także częściej występujące objawy: nudności, spadek masy ciała i reakcje alergiczne (por. Waters, 1990). W Wielkiej Brytanii leczenie farmakologiczne dzieci odmawiających chodzenia do szkoły wzbudza więcej kontrowersji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!