NAJWIĘCEJ KONTROWERSJI

Najwięcej kontrower­sji wzbudzają dwie kwestie: po pierwsze, w jakim stopniu odmowa wynika z lęku przed szkołą, a w jakim z obawy przed oddzieleniem od domu i rodziców, po dru­gie, czy jest różnica pomiędzy dziećmi, które nagle zaczynają opuszczać zajęcia a tymi, których problem rozwija się przez dłuższy czas. W obydwu przypadkach du­żą wagę przywiązuje się do wpływu takich czynników, jak wiek i płeć dziecka.Zjawisko notorycznego opuszczania lekcji związanego z lękiem i upartym odmawianiem uczęszczania do szkoły po raz pierwszy opisał w 1932 roku Broadwin, jednak sam termin „fobia szkolna” wprowadzili Johnson, Falstein, Szu­rek i Svendsen. (1941). W opinii tych wczesnych badaczy dzieci odmawiające chodzenia do szkoły są zbyt silnie przywiązane do rodziców i marzą o powrocie do okresu niemowlęctwa, kiedy były otoczone troskliwą opieką matki.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!