NASTAWIENIE NA INNYCH LUDZI

Samorealizacja bądź inne — mniej lub bardziej akceptowane społecznie — korzyści podmiotowe, przyjemność, satysfakcja, zadowole­nie, jeśli nawet nie jako cel, są traktowane jako ważkie kryterium oceny, a w każdym razie pierwszoplanowa płaszczyzna odniesienia. Rzeczywis­tość bywa spostrzegana przez pryzmat własnej osoby. „Miałem ogromną satysfakcję” — powie egocentryk — szczegółowo opisując swoje przeży­cia, a na marginesie poinformuje, co było tego powodem, krótko relacjonując zewnętrzne zdarzenia lub pomijając je zupełnie;. Człowiek o orientacji przeciwstawnej skoncentruje się na relacji wydarzeń zewnętrznych, uzupełniając ją (bądź nie uzupełniając w ogó­le) krótką informacją o własnym stosunku do tego, co się stało.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!