NAUCZANIE POZA SZKOŁĄ MASOWĄ

W wielu miejscach lokalne władze oświatowe stworzyły ośrodki edukacji po­za szkołą, które zajmują się nauczaniem dzieci nie mogących, tymczasowo lub na stałe, uczęszczać do masowych szkół. Wprawdzie w tego typu placówkach większość stanowią dzieci usunięte ze szkoły w związku ze złym sprawowaniem, jednak istnieją też ośrodki przyjmujące uczniów z innymi problemami, np. dzie­ci odmawiające chodzenia do szkoły lub uczennice w ciąży. Dany ośrodek zaj­muje się zazwyczaj dziećmi z konkretnym problemem, gdyż niewłaściwe byłoby tworzenie grup składających się zarówno z dzieci agresywnych, jak i tych z od­miennymi problemami (Department for Education, 1994). Jak dotąd, przepro­wadzono niewiele szczegółowych badań nad skutecznością rozwiązywania pro­blemu odmowy chodzenia do szkoły w podobnych ośrodkach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!