NAUCZANIE PROBLEMOWE

Z koncepcjami tymi nie będziemy zaznajamiali się szczegółowo, zwrócimy jednak uwagę na główne tendencje (idee), jakie się w nich przewijają, a mają u swego podłoża ważkie stwierdzenia lub ogólne prawidłowości psychologicz­ne. Idee te to nauczanie problemowe, nauczanie programowane i nauczanie stymulujące rozwój jednostki. Nie wyłączają się one wzajemnie, aczkolwiek każda akcentuje co innego.Idea nauczania problemowego, realizowana w wielu szczegółowych koncepcjach, zasadza się na przekonaniu, że uczeń nie powinien otrzymywać wiedzy gotowej, ale sam dochodzić do stwierdzeń. Podstawą tego przekonania są liczne dane o wyższości takiego postępowania i o szczególnym znaczeniu motywacji poznawczej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!