NAUCZANIE PROGRAMOWANE

Sama idea aktywizowania ucznia poprzez stawianie go w sytuacjach problemowych (czy też poprzez stwarzanie sytuacji, w których może on rozwiązać swoje problemy) jest niewątpliwie słuszne. Nie wynikają z niej jednak kryteria, którymi należałoby się kierować przy wyborze zadań problemowych i ustalaniu proporcji między tym, do czego uczeń dochodzi sam, i tym, co uzyskuje w postaci gotowej z zewnątrz.Idea nauczania programowanego opiera się na wynikach licznych badań psychologicznych. Wykorzystano w niej kilka podstawowych prawidłowości dotyczących uczenia się, jak prawo częstości, świeżości, efektu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!