NAUCZANIE PROGRAMOWE

W koncepcji chodziło o zaktywizowanie ucznia, sprowokowanie go do ciągłych, ściśle sterowanych i kontrolowanych działań i o niedo­puszczenie do powstawania niebezpiecznych (to jest takich, które bądź utrudniają, bądź uniemożliwiają dalsze uczenie się) luk w jego wiadomościach i umiejętnościach.Nauczanie programowane jest realizowane za pomocą specjalnie przygotowanych podręczników lub maszyn. Treści, które — zgodnie z założeniami — uczeń powinien opanować, są dzielone na mniejsze lub większe (ogólnie nieduże, czasem jednozdaniowe) porcje (dawki) informacji. Uczeń zapoznaje się z nimi kolejno. Po każdej otrzymuje pytanie, mające na celu sprawdzenie, czy informacje zrozumiał i przyswoił.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!