NAUCZANIE STYMULUJĄCE ROZWÓJ JEDNOSTKI

Wykorzystująca jako środek aktywizowanie poznawcze uczniów, idea nauczania stymulującego rozwój jest najbardziej uniwersalna. Głosi ona, że nauczanie — przynajmniej w zakresie kształcenia ogólnego tylko wówczas ma sens, gdy prowadzi do optymalizacji rozwoju jednostki. Chodzi o jak najpełniejszą samorealizację. Temu celowi powinny być podporządkowane wszystkie oddziaływania pedagogicz­ne i jedynie ze względu na ten cel można oceniać ich rzeczywistą wartość. Postuluje się, by to, czego nauczać (a więc kwestie programowe), i to, jak nauczać (kwestie metodyczne), rozstrzygać — w zakresie kształcenia ogólnego — z uwagi na rolę, jaką określone treści i metody mają odegrać w rozwoju jednostki.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!