NIE WYSTARCZY CHCIEĆ

Nie wystarcza chcieć oddziaływać, nie wystarcza wiedzieć, có~ trzeba czynić, by osiągać określone cele, nie wystarcza umieć to robić. Gdy któregokolwiek z tych elementów brak, nie można być dobrym wychowawcą-nauczycielem.Zastanawiając się nad efektywnością oddziaływań pedagogicz­nych, zwracaliśmy uwagę na najbardziej ogólny ich cel oraz na podstawowe, szczególnie ważne, zasady postępowania. Mówiliśmy o  optymalizacji rozwoju jednostki jako o nadrzędnym celu wszelkich pedagogicznych oddziaływań, o internalizacji norm oraz o aktywizowaniu poznawczym jako o podstawowych zasadach wychowania-nauczania. Jeśli bywa stawiany problem osobowości wychowaw­cy-nauczyciela, to chodzi przede wszystkim o określenie, jakie względ­nie trwale cechy indywidualne człowieka sprzyjają skuteczności jego pedagogicznych oddziaływań.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!