NIEDOSTATECZNA KONTROLA

Niedostateczna kontrola pozwala młodemu człowiekowi wykorzystywać ją aż do granic, które zresztą szybko przekracza. Powstrzymują go jedynie normy społeczne narzucone w postaci regulacji prawnych. Jak określić właściwe metody postępowania w trudnych sytuacjach i – co ważniejsze – jak wcielić je w życie? Kolejne rozdziały opisują sposoby radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami. Dla podjęcia skutecznych? działań ważne jest dysponowanie uporządkowanym sposobem rozumienia zgro­madzonych informacji, a także umiejętność zobaczenia ich w kontekście rozwo­ju dziecka, jego aktualnego funkcjonowania oraz szeroko rozumianych kwestii rodzinnych i środowiskowych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!