NIEDOSTATEK

Niedo­statek w obszarze pierwszej składowej może sprawiać, że osiągnięcia w ramach wszystkich przedmiotów okażą się mierne — poniżej ogólnych możliwości jednostki, o których rozwój nie zadbano. Z kolei zaniedbanie obszaru drugiego jest równoznaczne z nieliczeniem się z programem nauczania, a w konsekwencji prowadzi do dużych nierównomierności, a także luk w podstawowej wiedzy ucznia, co w dalszej perspektywie może blokować jego postępy w uczeniu się i sprzężony z nimi rozwój. Jakiego rodzaju działania ucznia, w ramach jego aktywności poznawczej, mogą być wzbudzane i sterowane?

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!