NIEJEDNAKOWA WARTOŚĆ

Dotyczy to zarówno postępowania jednej osoby, jak i różnych osób (np. matki ojca bądź rodziców i nauczycieli), które z tymi samymi jednostkami mają do czynienia. W braku tego rodzaju ujednoliceń w oddziaływa­niach u osób, które są im poddawane, obserwuje się niestabilność działań, a nierzadko w zachowaniu ich pojawiają się (wymagające specjalistycznej interwencji) wyraźne zaburzenia. Zwracaliśmy uwagę na niejednakową wartość informacyjną na­gród i kar. Jedynie w rzadkich sytuacjach, gdy istnieją tylko dwa możliwe i jednakowo dobrze znane podmiotowi zachowania, informa­cja, jaką niesie kara, jest podobna do tej, jaką niesie nagroda. We wszystkich innych sytuacjach wartość informacyjna nagrody jest większa i to może dodatkowo powodować, że nagroda jest bardziej skuteczna niż kara. Samo zaś informowanie o osiąganych wynikach niezależnie od nagradzania i karania — jest czymś bardzo ważnym w pedagogicznych oddziaływaniach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!