NIEKORZYSTNY WPŁYW

Niekorzystny wpływ wykorzystywania seksualnego na młodą osobę zależy od następujących czynników:wiek i etap rozwoju dziecka w momencie pojawienia się nadużyćrodzaj nadużyćstopień rozwoju mechanizmów pozwalających dziecku radzić sobie z emo­cjami wywołanymi nadużyciamireakcje opiekuna i jego wrodzone mechanizmy radzenia sobie z uczuciami związanymi z nadużyciamiczynniki środowiskowe, np. czy sprawca nadużyć pozostaje w kontakcie z dzieckiem Wykorzystywanie seksualne powoduje poważne okaleczenie psychiczne ofiary, przejawiające się najczęściej prowokacyjnym przeciwstawianiem się, sta­nami lękowymi lub depresją (Merry i Andrews, 1994). Najnowsze dane wskazu­ją, że konsekwencje nadużyć seksualnych wobec chłopców mogą być poważniej­sze i bardziej złożone, niż dotąd przypuszczano (Garnefski i Diekstra, 1997).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!