NIEPOKÓJ

Niepokój pojawia się zwykle wtedy, gdy młoda osoba jest znacznie wychudzona lub stosuje zbyt ścisłą dietę. Chory zapytany o jedzenie zwykle zmienia temat, dlatego pomocy specja­listy poszukuje się często dopiero po znacznej utracie wagi, kiedy nie ma już żadnych wątpliwości co do choroby. Należy wówczas przede wszystkim uzyskać skierowanie do psychiatry.Po zapoznaniu się z historią choroby i czynnikami, które ją podtrzymują, w pierwszej kolejności trzeba powstrzymać dalszy spadek wagi. Tradycyjnie wy­korzystuje się do tego program oparty na zasadach behawioryzmu. Dokładny je­go kształt zależy od metod stosowanych w danym ośrodku, jednak w przypad­ku, kiedy waga chorego jest niższa o ponad 35% od optymalnej dla danego wieku i wzrostu, najczęściej stosuje się hospitalizację.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!