NIEPOKÓJ DZIECKA

W przypadku kiedy dziecko przechodzi do innej szkoły, pro­blemy zazwyczaj powracają, a dodatkowe komplikacje wynikają z faktu, że dziecko nie zna nauczycieli i rówieśników. Zmianę szkoły zaleca się jedynie wtedy, kiedy odmowa chodzenia do szkoły związana jest wyłącznie z konkret­nym środowiskiem szkolnym, którego nie można skutecznie zmodyfikować. Jednak nawet w takiej sytuacji, niepokój dziecka może przenieść się na nowe otoczenie. Kennedy (1965) twierdzi, że stosowanie procedur opartych na przymusie (ich fachowa nazwa to in vivo flooding) jest uzasadnione w przypadku odmowy chodzenia do szkoły, szczególnie w przypadkach ostrych, charakteryzujących się nagłym początkiem, przy braku podobnych problemów w przeszłości. Do zalet takiego podejścia należy to, że powrót dziecka do szkoły może zostać natych­miastowo wzmocniony, szansa wzmocnienia absencji dziecka poprzez pozosta­nie w domu jest minimalna, a problemu nie pogłębiają czynniki wymienione przez Glasera.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!