O WZMOCNIENIACH WEWNĘTRZNYCH W UCZENIU SIĘ

Jeśli ktoś osiąga pożądany przez siebie rezultat, odczuwa satysfakcję. Czy ów stan nie wpływa podobnie jak zadowolenie wywołane pozytywnym wzmocnieniem zewnętrznym — nagrodą, informacją o pomyślnym wyniku? Niewątpliwie tak. W podstawowym mechanizmie uczenia się czynnikiem decydującym jest zadowolenie. Zewnętrzne pozytywne wzmocnienie, nagroda, informacja o pomyśl­nym wyniku to — z uwagi na ów mechanizm — tylko środki służące do wywołania zadowolenia. Jeśli zadowolenie jest wywołane bez udziału tych środków, nie wpływa to ograniczająco na jego znaczenie. Więcej: znaczenie takiego zadowolenia, gdy jest ono wywołane czynnikami wewnętrznymi, może być większe ze względu na jego trwałość i siłę.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!