OBOK DYNAMICZNEJ ANALIZY

Obok dynamicznej analizy czynników rodzinnych ważne jest uzgodnienie z rodzicami konsekwentnego podejścia do kwestii odżywiania. W przypadku osób z mniejszym spadkiem wagi podejście to może ograniczyć się tylko do bez­pośredniego kontrolowania jedzenia, od którego sukcesu zależy trwała popra­wa. Schemat działania w domu polega na ustaleniu konkretnego menu i pilno­waniu, by całe jedzenie znikało z talerza. Konieczne jest przy tym stopniowe zwiększanie porcji. Pomocne może się okazać używanie dużych talerzy, co spra­wia, że porcje wydają się mniejsze. W danym menu przyzwala się na zamianę jednego produktu, poza tym posiłki nie odbiegają od ustaleń, osoby dorosłe ma­ją zaś pozostawać przy stole z osobami chorymi, dopóki nie zjedzą one wszyst­kiego.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!