OBRAZ PSYCHOLOGICZNY CHOROBY

Może to wynikać z faktu, że choroba ma nieco iriny obraz psychologiczny u młodszych dziewcząt, ponieważ, jak już pisa­liśmy, problemy młodszych dziewcząt związane są raczej z lękiem przed dora­staniem niż obsesyjnym pragnieniem bycia szczupłą, jak to się dzieje u star­szych dziewcząt. Inną możliwą przyczynę stanowić może opóźnione przez chorobę dojrzewanie, które powoduje zaburzenie optymalnego cyklu rozwoju (Russell, 1985).Chociaż w większości przypadków waga zostaje przywrócona, a miesiączki wracają, tylko 44% chorych utrzymuje właściwe nawyki żywieniowe przez dłuż­szy czas. Aż w 20% przypadków następuje rozwój chronicznej choroby bezpo­średnio związanej z anoreksją. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że mimo wysił­ków lekarzy i rodzin, około 5% młodych ludzi umiera z przyczyn bezpośrednio związanych z występującymi u nich zaburzeniami odżywiania (Patton, 1988). Ten sześciokrotnie wyższy niż u reszty populacji wskaźnik śmiertelności wyma­ga traktowania anoreksji ze szczególną powagą.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!