OCENA SKUTECZNOŚCI BADAŃ

Ocena skuteczności tych badań nie jest pełna, gdyż należy jeszcze okre­ślić korzyści długoterminowe, jednakże zebrane dane sugerują, że podejście to może okazać się pomocne.Rola rodziny zależy od tego, czy czynniki wywołujące zaburzenia są związa­ne z sytuacją domową. Terapia rodzinna pozwala czasem młodej osobie uwolnić się od przytłaczającej atmosfery panującej w rodzinie. Jeżeli czynniki rodzinne nie są dominujące, wówczas jej rola polega na udzielaniu wsparcia poprzez za­pewnienie czasu na spokojną refleksję oraz przez nadzorowanie przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć. Jeżeli wiadomo, że najtrudniejsza dla chorego jest pierwsza godzina po posiłku, wówczas należy przekonstruować rozkład zajęć, tak by nie istniała sposobność do zwymiotowania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!