OCENA ZROZUMIAŁA DLA UCZNIA

Ocena ta powinna być zro­zumiałym dla ucznia uogólnieniem dotyczącym jego osiągnięć. A do­wiadywać się powinien przede wszystkim o wynikach szczegółowych: co w jego zachowaniach (osiągnięciach) jest już całkowicie zadowala­jące, a co jeszcze nie i dlaczego, co należałoby czynić w celu podwyższenia cząstkowych i ogólnych rezultatów. Tego rodzaju informowanie o wynikach, w którym wykorzystuje się jego potencjał- ną wartość korekcyjną, ma ogromne znaczenie w oddziaływaniach pedagogicznych. W praktyce jest dotychczas realizowane w niewielkim zakresie, z niewątpliwą szkodą dla osiąganych wyników.O    znaczeniu omawianego zagadnienia świadczy dodatkowo jego ścisły związek z kwestią wzajemnych stosunków między nauczycie- lem-wychowawcą i uczniem-wychowankiem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!