Jaką rolę pełnią znaki BHP?

Na terenie naszego kraju obowiązują bardzo dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń spada do minimum. Aktualnie przepisy BHP nakładają wymóg prawidłowego znakowania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest…