ODDZIAŁYWANIA PEDAGOGICZNE

Tak więc w oddziaływaniach pedagogicznych sterowanie zachowa­niem ucznia-wychowanka poprzez wzmocnienia zewnętrzne należy traktować jako poczynania etapowe. Byłoby źle, gdyby doprowadzały one do tego, że w zachowaniu swym człowiek staje się zależny od tych wzmocnień i w sposób niepożądany pozwala sobą manipulować. Świadczyłoby to nie o sukcesie pedagogicznym, lecz o porażce. W miarę rozwoju jednostki wzmocnienia zewnętrzne w coraz szerszym zakresie muszą być zastępowane wzmocnieniami wewnętrznymi. Oddziaływania pedagogiczne odbywają się głównie w bezpośrednich kontaktach międzyosobowych. Są to przede wszystkim (aczkolwiek nie wyłącznie) kontakty nauczyciela-wychowawcy z uczniem-wychowankiem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!