ODMIENNA ROLA NAGRODY I KARY

Mając na uwadze odmienną rolę nagrody i kary, można postulo­wać, by dominującymi w oddziaływaniach pedagogicznych czynić nagrody. Jedynie one mogą utrwalić pożądane zachowanie. Kary odgrywają tylko pomocniczą rolę, stwarzając okazję ku temu, by wystąpiło zachowanie, które zostanie wzmocnione przez nagrody.Akcentowanie w oddziaływaniach pedagogicznych roli pozytyw­nych wzmocnień może rodzić wątpliwości, czy nie grozi niebezpieczeń­stwo zbyt częstego ich stosowania. Ciągłe operowanie nagrodami może być kłopotliwe, a poza tym czy nie prowadzi do ich dewaluo­wania?Przede wszystkim nagrody nie muszą mieć postaci materialnej, wszak zadowolenie może być wywołane pozytywnym wyróżnieniem, uznaniem społecznym, aprobatą, pochwałą. Dzieci i młodzież, a także ludzie dorośli okazują dużą wrażliwość na tego rodzaju społeczne wzmocnienia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!