ODMIENNE CECHY

Odmienne cechy mogą wchodzić w grę w przypadku nauczania różnych przedmiotów. Nie będziemy jednak wchodzili w tego rodzaju uszczegółowienia. Nie będziemy interesowali się również takimi właściwościami człowieka, które — jak na przykład wysoka inteligencja — mogą być przydatne w wykonywaniu wszystkich złożonych działań, niezależnie od ich zakresu. Ograniczymy się więc z jednej strony do najbardziej ogólnych właściwości, z drugiej będziemy zajmowali się tylko tym, co można uznać za zależność specyficzną dla funkcji pedagoga.Człowiek może być zorientowany dwojako: na to, co w nim, bądź na to, co na zewnątrz niego. Mówi się o intro- i ekstrawersji. W pierwszym przypadku jednostka koncentruje się na własnych przeżyciach, własna osoba — ujmowana w różnych wymiarach — stanowi płaszczyznę odniesienia.

 

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!