ODMOWA CHODZENIA DO SZKOŁY

Pośród wielu rozmaitych przyczyn, dla których dzieci nie chcą chodzić do szkoły, można wymienić: znudzenie nauką, lęk przed kolegami i koleżankami z klasy, a także niechęć do rozstania z rodzicami. Ta lista jest znacznie dłuższa i w ciągu 15 tys. godzin spędzanych przeciętnie w szkole większość dzieci w którymś momencie odmawia pójścia do szkoły z tej czy innej przyczyny. Uczniowie opuszczają zajęcia szkolne najczęściej z powodu lęków i niepo­kojów, które postronny obserwator uznałby za błahe. Przyczyną może być nie­zrozumienie lekcji i lęk przed gniewem nauczyciela łub fakt, że najlepszy przy­jaciel lub przyjaciółka zaczyna kolegować się z kimś innym. Tego rodzaju problemy zostają zazwyczaj szybko rozwiązane lub zapomniane i dziecko po­nownie uczęszcza na zajęcia. U niektórych dzieci silna niechęć do szkoły utrzy­muje się przez cały okres dzieciństwa, jednak akceptują one konieczność regu­larnego uczęszczania na lekcje. Stosunkowo niewielki odsetek dzieci odmawia chodzenia do szkoły przez dłuższy czas i to właśnie one trafiają najczęściej do instytucji pomocy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!