ODRĘBNA KWESTIA

Odrębną kwestię stanowi stosunek zagadnień rozwiązywanych przez ucznia do wiedzy, jaką uzyskuje on w postaci gotowej. Przecież i czerpanie informacji ze źródeł może być kształcące, a umiejętności w tym zakresie są w życiu potrzebne i uczeń powienien je zdobyć. Nie byłoby zresztą możliwe dochodzenie do wszystkiego samemu i próby nauczania organizowanego wyłącznie w ten sposób byłyby z góry skazane na niepowodzenie, będąc czymś zupełnie sztucznym. W sytua­cjach życia codziennego samodzielne dochodzenie do stwierdzeń wiąże się zawsze z czerpaniem gotowej wiedzy; wszak człowiek jest istotą społeczną. Można postulować, by tak było również w szkolnym uczeniu się; jedno z drugim powinno przeplatać się wzajemnie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!