ODZWIERCIEDLENIE RÓŻNIC

Być może w ten sposób ujawniają pra­gnienie pozostania dziećmi. W analizach klinicznych lęk przed dorastaniem jest uważany za wspólną cechę chorych na anoreksję, jeśli choroba pojawiła się przed czternastym rokiem życia, natomiast u starszych dziewcząt cierpiących na to schorzenie cechą dominującą jest pragnienie bycia szczupłą (Heebink i in., 1995).Różnica ta znajduje odzwierciedlenie w reakcjach na terapię. U osób, u któ­rych problem pojawił się w młodszym wieku, najlepsze rezultaty daje terapia ro­dzinna, która skupia się na relacjach rodzinnych i procesie dojrzewania. Jeśli zaś problem pojawia się w późnym okresie dojrzewania, najwięcej można osią­gnąć, stosując terapię indywidualną (Russell i in., 1987).Niezależnie od źródeł problemu wiadomo, że ryzyko anoreksji jest większe w niektórych zawodach. Dotyczy to tancerek baletowych, gdzie odsetek chorych jest znacznie wyższy niż u ogółu populacji, jak również modelek (Garfinkel i Garner, 1982; Strober, 1991).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!