OFIARY SZKOLNEJ FOBII

Trudności z wyraźnym roz­graniczeniem tych zjawisk wynikają z faktu, że niektórzy autorzy (np. Kearney, 1995) używają pojęcia „dzieci odmawiające chodzenia do szkoły” jako ogólnej nazwy obejmującej zarówno wagarowiczów, jak i ofiary fobii szkolnej. W tym rozdziale będziemy się jednak trzymać tradycyjnego podziału na wagarowiczów i dzieci odmawiające chodzenia do szkoły.Berg i in. (1969) podali cechy wspólne dzieci odmawiających chodzenia do szkoły, które odróżniają je od wagarowiczów:Poważne trudności z uczęszczaniem do szkoły, których wynikiem jest często przedłużający się okres absencji.Poważne wytrącenie z równowagi emocjonalnej. Może się ono objawiać nadmiernym lękiem, napadami złości, rozpaczą lub skarżeniem się na dole­gliwości zdrowotne bez wyraźnej przyczyny organicznej. Symptomy te poja­wiają się w obliczu konieczności pójścia do szkoły.Pozwolenie rodziców na pozostanie dziecka w domu. Brak poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym dziecka, takich jak popełnianie wykroczeń i przestępstw, zachowania destrukcyjne i przed­wczesne podejmowanie aktywności seksualnej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!