OGROMNE ŹRÓDŁO POMOCY

Ogromnym źródłem pomocy są przyjaciele. Można ich poprosić o zachowa­nie czujności, a bliskich przyjaciół upoważnić do stanowczego zapobiegania sa­motnym wycieczkom do toalety. Ten rodzaj pomocy sprawdza się tylko w przy­padku, gdy młoda osoba wyrazi nań zgodę i kiedy jest on elementem przyjętego planu działania. W przeciwnym razie przynoszą niewiele korzyści, a nawet mogą doprowadzić do zerwania kontaktów z otoczeniem i pogłębić poczucie izolacji.Bulimia jest uważana za oddzielne zaburzenie od niecałych dwudziestu lat, co oznacza, że nie istniała do tej pory możliwość szczegółowego przeanalizowa­nia jej długoterminowych skutków. Przeprowadzone badania pokazują, że u po­nad połowy kobiet stwierdzono całkowite wyzdrowienie po dziesięciu łatach od zdiagriozowania bulimii. W przeciwieństwie do anoreksji, kobiety chore na bu­limię zdrowieją tym szybciej, im w młodszym wieku zaczęła się choroba. Wyda­je się również, że rokowania nie zależą od natężenia początkowych problemów psychicznych (Johnson-Sabine i in., 1992).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!