OKAZANIE AKCEPTACJI

Daj dziecku wyraźnie do zrozumienia, że akceptujesz jego żal i stwórz warun­ki do okazywania go w bezpiecznym otoczeniu. Obrazy śmierci mogą zdomi­nować zabawy i rysunki młodszych dzieci; zaakceptuj ten fakt jako normalny.Opowiedz dziecku, jak przeżywają żałobę inni ludzie, zwracając uwagę, że naturalne jest odczuwanie rozmaitych uczuć, nie tylko smutku spowodowa­nego stratą, lecz także złości związanej z poczuciem opuszczenia.Przywróć normalny rozkład dnia tak szybko, jak to tylko możliwe – powrót do znanych i oczekiwanych zachowań minimalizuje lęk dziecka, że strata za­graża jego przyszłości.Pomagaj dziecku w ponownym nawiązaniu kontaktów z rówieśnikami, lecz tylko poprzez stwarzanie ku temu okazji, bez wywierania presji.Egzekwuj posłuszeństwo i poddanie się kontroli rodzicielskiej, wymagaj przestrzegania ustalonych zasad. Stanowią one wsparcie dla dziecka i za­pewniają powrót do starych przyzwyczajeń.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!