OKREŚLENIE ŹRÓDEŁ TRUDNOŚCI

Istnieje wiele czynników wpływających na dziecko i pomagających przewi­dzieć jego zachowania. Po pierwsze, znaczenie ma odziedziczone po rodzicach wyposażenie genetyczne. Przesąd, zgodnie z którym problemy rodziców prze­chodzą na ich potomstwo, towarzyszy nam nieodparcie od czasów biblijnych. Era badań naukowych zapoczątkowana przez Gregora Johanna Mendla, opata zakonu augustianów, przyniosła jasne wyjaśnienie zasad dziedziczenia, a także zachęciła do kontynuowania badań mających na celu ustalenie roli, jaką gene­tyka odgrywa w przypadku wielu zaburzeń i zespołów chorobowych. Za przy­kład może tu służyć obserwacja Hestona (1966), który przyglądając się dzieciom pacjentów-schizofreników stwierdził, iż są one bardziej podatne na tę chorobę niż reszta populacji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!